Ιωάννα Μαλέσκου : Στην Κρήτη πρωταγωνιστεί... Στην Αθήνα διστάζει να έρθει όμως. Εξηγεί τον λόγο !

Ιωάννα Μαλέσκου : Στην Κρήτη πρωταγωνιστεί... Στην Αθήνα διστάζει να έρθει όμως. Εξηγεί τον λόγο !

Η όμορφη παρουσιάστρια αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχτηκε τις προτάσεις και εξήγησε ακόμη αν θα τα παρατούσε όλα για χάρη ενός έρωτα.

Πώς βρεθήκατε στην τηλεόραση;

Στη θέση της δασκάλας θα επι­στρέφατε;

Όχι. Είμαι ένας άνθρωπος που όταν επι­λέξει να κάνει κάτι επαγγελματικά, το έχει ζυγίσει πάρα πολύ και το κάνει συ­νειδητοποιημένα. Αλλωστε και πρακτικά να ήθελα δεν θα μπορούσα να επιστρέ­ψω γιατί ήμουν αναπληρώτρια, οπότε εκ των πραγμάτων έχω βγει από τους πίνα­κες. Δεν θα επέστρεφα, όμως, αφού ο προσανατολισμός μου πλέον είναι άλλος.

Και το «Καλό μεσημέρι» πώς προέκυψε στη ζωή σας;

Το «Καλό μεσημέρι» προβάλλεται για τρίτη σεζόν, αλλά φέτος για πρώτη φο­ρά από εμένα με διαφοροποιημένο το περιεχόμενο σε σχέση με τα προηγού­μενα χρόνια. Πάντα υπήρξε δίδυμο τη­λεοπτικό, φέτος άλλαξε όμως το ύφος της εκπομπής.

Συζητήσεις για του χρόνου έχουν γίνει;

Ειδικά αυτή η χρονιά χαρακτηρίστηκε" -από πολλή αγάπη από τον κόσμο και επι­τυχία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε εμπο­ρικούς και τηλεοπτικούς όρους. Η εκτίμη­ση που εισέπραξα φέτος θα με οδηγήσει και του χρόνου στο «Καλό μεσημέρι».

Έχετε δεχθεί πρόταση από αθη­ναϊκό κανάλι;

Ασφαλώς υπήρξε ενδιαφέρον. Στο Κρή­τη Τv, το μεγαλύτερο περιφερειακό κα­νάλι, δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τα αθηναϊκά κανάλια. Αντίθετα, εκείνα έχουν να ζηλέψουν. Ασφαλώς και το να έχεις μια αναγνωρισιμότητα πανελλαδι­κή και μια προβολή, σου εξασφαλίζει και άλλα πράγματα. Ωστόσο επιλέγω να εί­μαι με ανθρώπους και σε χώρους που μου παρέχουν σεβασμό, εκτίμηση αλλά και την αίσθηση της ασφάλειας και όχι της αβεβαιότητας.

Υπήρξε κάποια δελεαστική πρό­ταση;

Όχι, δεν υπήρξε, γιατί δεν άφησα εγώ το περιθώριο. Δεν θα άφηνα ποτέ αυ­τό που κάνω για να είμαι απλώς ένα μέ­λος μιας αλυσίδας και όχι αυτή που θα είχε τον πρωτεύοντα ρόλο. Δεν το λέω υποτιμητικά για άλλους ανθρώπους που είναι μέλη πάνελ. Δεν είναι θέμα εγωισμού, είναι ότι προσπαθείς και θέλεις να βλέπεις τους καρπούς σου να εξαργυρώνονται σε αγάπη και αποδοχή κυρίως από τον κόσμο.

Θα τα παρατούσατε όλα για έναν έρωτα;

Όχι, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Σίγουρα το να είσαι ερωτευμένη είναι κι­νητήριος δύναμη, όμως στη ζωή μου έχω μάθει να κοντρολάρω τα αισθήμα­τα μου.

Πηγή: Tv Έθνος


0 σχόλια » Γράψε σχόλιο »

  • TEATRO
  • FANTASIA
  • VOGUE
  • ΓΙΑΤΡΟΙ
  • BIOART

  • ΜΑΡΙΑ ΛΟΗ
  • MUSEUM
  • Casper
  • Παναγιώτης Αποστολόπουλος Πέρρος