Η Νίκη Λυμπεράκη μιλάει για τη συνεργασία της με το Ανοιχτό Κανάλι !

Η Νίκη Λυμπεράκη μιλάει για τη συνεργασία της με το Ανοιχτό Κανάλι !

Συμφωνείτε με την άποψη που δι­αχρονικά διατυπώνεται ότι τα κεντρι­κά δελτία ειδήσεων είναι οι «βιτρί­νες» των καναλιών ή τη θεωρείτε πα­ρωχημένη;

«Δεν πιστεύω σε αυτά. Ούτε στις «βιτρίνες» ούτε στην άτυπη ιεραρχία πως αυτός που παρουσιάζει το δελτίο είναι κάτι παραπά­νω από κάποιον που παρουσιάζει μια εκ­πομπή. Ένα κανάλι έχει την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Όταν δουλεύουν καλά και η ενημέρωση και η ψυχαγωγία, αυτό που ελπίζουμε είναι οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν να μας εμπιστεύονται όλο και περισσότερο. Δεν συμφωνώ λοιπόν με τη θεωρία της βιτρίνας. Βέβαια όταν ένα τηλε­οπτικό προϊόν προβάλλεται το βράδυ είναι ένα κομμάτι του προγράμματος που προ­βάλλεται περισσότερο. Όλοι όμως είμαστε κρίκοι σε μια αλυσίδα Και εάν ένα κομμάτι δυσλειτουργεί, τότε υπάρχει πρόβλημα Εί­ναι ομαδική η δουλειά μας»Είστε λοιπόν ομαδικός παίκτης;«Δεν γίνεται σε αυτήν τη δουλειά να μην εί­σαι. Ο κόσμος όταν θα ανοίξει την τηλεό­ραση στις 19.00 θα δει εμένα και αρκετούς συναδέλφους στα ζωντανά, Στην πραγματικότητα όμως είμαστε εκατοντάδες δημοσιογράφοι και τεχνικοί για να παραχθεί το τε­λικό αποτέλεσμα».Σε μια εποχή που η πληροφορία δι­αδίδεται ταχύτατα μέσω του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δι­κτύωσηςπώς μπορεί ένα δελτίο ει­δήσεων ή μια ενημερωτική εκπομπή να παραμείνει ελκυστικό τηλεοπτικό προϊόν;«Πράγμα­τι είναι μια άνιση κούρσα Η πραγματικότητα της εποχής μας έχει ξεπεράσει τις συμβατι­κές μορφές ενημέρωσης. Οπότε η θέση μας είναι δύσκολη γιατί έχουμε να δώσουμε μια άνιση μάχη, αλλά η οποία ταυτόχρονα έχει μεγάλη σπουδαιότητα Βλέπουμε καθημερινά μέσα από ανώνυμα blogs ή τα social media να διακινούνται πληροφορίες, τις οποίες το λιγότερο που μπορώ να τις χαρακτηρίσω εί­ναι ανακριβείς. Εκεί λοιπόν είναι σημαντικό η μάχη για τα συμβατικά ή συστημικά μέσα ενημέρωσης να κερδηθεί. Δεν είμαι σίγουρη ότι ο στόχος μας είναι να είμαστε ελκυστικοί. Ο στόχος μας είναι να είμαστε προσηλωμένοι στην είδηση. Να δίνουμε στον πολίτη τη δυ­νατότητα να έχει μια καθαρή εικόνα για αυτά που συμβαίνουν και να μπορεί να κρίνει όταν διαβάζει κάτι σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύ­ωσης αν είναι ακριβές ή ανακριβές»ΟpenΤηλεόραση ανοιχτή σε όλουςΕνημέρωση ανοιχτή σε όλουςΠώς δο­μείταιαλλά κυρίως πώς εντυπώνεται αυτό το χαρακτηριστικό στην τελική ει­κόνα που εισπράττει ο μέσος τηλεθε­ατής;«Εμείς θέλουμε ένα κανάλι ανοιχτό σε όλους. Θέση στα προγράμματα του θα έχουν ζητή­ματα που αφορούν όλους. Τώρα πια όσο μας το επιτρέπει π επικαιρότητα θα μπορούσα­με να δώσουμε ένα ενημερωτικό προϊόν που αγγίζει θέματα του πυρήνα της καθημερινό­τητας μας. Μαζί πάντα με την πολιτική, την οι­κονομία και τη διεθνή επικαιρότητα που είναι οι βασικοί πυλώνες της ενημέρωσης, όπως σας προανέφερα», λέει η ίδια στο tv Έθνος.Πηγή Tv Έθνος


0 σχόλια » Γράψε σχόλιο »

  • TEATRO
  • FANTASIA
  • VOGUE
  • ΓΙΑΤΡΟΙ
  • BIOART

  • ΜΑΡΙΑ ΛΟΗ
  • MUSEUM
  • Casper
  • Παναγιώτης Αποστολόπουλος Πέρρος