Βασίλης Ηλιόπουλος : " Η BluΡeak Estate Analytics Management Services by BluΡeak Properties παρέχει πλέον τις λύσεις για μια παραδειγματική διαχείριση χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας " !

 • 20/01/2024 - BLOG
 • |

Βασίλης Ηλιόπουλος : Η BluΡeak Estate Analytics Management Services by BluΡeak Properties παρέχει πλέον τις λύσεις για μια παραδειγματική διαχείριση χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας !

Η BluPeak Properties όπως έχετε διαβάσει και σε πολλά άρθρα μας εδώ sto  Newspistol.gr  είναι μια νέα εταιρεία στον χώρο του real estate που εισάγει μια πρωτοποριακή προσέγγιση διαχείρισης και λήψης αποφάσεων στην αγορά της ακίνητης περιουσίας και των επενδύσεων σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο. Αν και φρέσκια στην αγορά, καθότι συστάθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, η διοικητική ομάδα που βρίσκεται πίσω της διαθέτει πολυετή πείρα στον κλάδο των ακινήτων.

H BluPeak Properties εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών της, με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων και τη μείωση του συνολικού κόστους. Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες που προσφέρει καλύπτουν μια ευρεία γκάμα πεδίων, για μεσίτες, ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων γραφείων, βιομηχανικών χώρων, πολυκατοικιών, κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά και απλούς ιδιώτες.

Ο Βασίλης Ηλιόπουλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της BluPeak Properties αναλύει το «νέο» που φέρνει η εταιρεία του στην αγορά με τις ψηφιακές λύσεις που προσφέρει, εκφράζει τις εκτιμήσεις του για την πορεία των τιμών των ακινήτων στη χώρα μας, τις κατηγορίες που διαθέτουν ιδιαίτερη δυναμική σε επενδυτικό επίπεδο, ενώ απαντά και για τις παραμέτρους που θα καθιστούσαν πιθανή μια «φούσκα».,


Ο κ. Ηλιόπουλος είναι πιστοποιημένος λογιστής με 30 έτη πείρα στη λογιστική χρηματοοικονομική ανάλυση, στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, στη διαχείριση σύνθετων λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων με τη χρήση επιλεγμένων decision support systems.

– Πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία της Βlupeak Properties;

Η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα θα απασχολήσει τους επενδυτές για ένα μακρύ χρονικό διάστημα, όπου η ενημέρωση και η σπουδή της αγοράς θα αναδείξει τους επενδυτικά κερδισμένους και χαμένους. Η αγορά των ακινήτων δεν είναι τόσα αθώα, όπως μερικοί θέλουν να δείξουν, αλλά κρύβει εκπλήξεις που μόνο οι στρατηγικοί επενδυτές μπορούν να διακρίνουν. Ακόμα και αυτοί, όμως, μπορεί να παραπλανηθούν επενδυτικά απόντος ενός στρατηγικού εργαλείου που θα βοηθήσει στην πλήρη κατανόηση της αγοράς του ακινήτου και στη λήψη της καταλληλότερης επενδυτικής απόφασης.

Η BluΡeak Estate Analytics Management Services by BluΡeak Properties παρέχει πλέον τις λύσεις για μια παραδειγματική διαχείριση χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας σε όλους τους εμπλεκομένους του κλάδου.

– Δώστε μας μια εικόνα της δικής σας επαγγελματικής πορείας.

Βρίσκομαι επί τριάντα χρόνια στην υπηρεσία του λογιστικού ορθολογισμού. Ως ένας έμπειρος λογιστής που οι γνώσεις του μαζί με την πολυετή πείρα του μπορεί να δικαιολογήσει την παρουσία του ως συμβούλου πολλών πιστών και ευχαριστημένων πελατών που πιστεύουν στις υπηρεσίες, στην κρίση μου, στις προτάσεις μου και στις τεχνολογικές επιλογές μου για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Τι καινούριο φέρνει αυτή η πλατφόρμα στην ελληνική αγορά ακινήτων; Και σε ποιους απευθύνεται;  

Η BluΡeak Estate Analytics Management Services απευθύνεται στους διαχειριστές της ακίνητης περιουσίας των οργανισμών/επιχειρήσεων, στον μεσιτικό κόσμο της χώρας (real estate), στους φορείς του Δημοσίου και στον απλό ιδιοκτήτη ενός ακινήτου.

Η συμπεριφορά της αγοράς των ακινήτων στην Ελλάδα χρήζει ιδιαίτερης προσέγγισης πέραν μιας επιδερμικής θεώρησης. Η BluΡeak Estate Analytics προσφέρει λύσεις στις γραφειοκρατικές και νομικές απαιτήσεις μαζί με τη χρηματοοικονομική αποτύπωση της αξίας των ακινήτων σε ψηφιοποιημένη και οπτικοποιημένη μορφή, γεγονός που δημιουργεί άμεση διαθεσιμότητα πληροφοριών για κάθε επιχειρηματικό ενδεχόμενο όπως: λεπτομερή ανάλυση της αγοράς των ακινήτων, επιτάχυνση συναλλαγών ακίνητης περιουσίας, ολοκλήρωση και τελειοποίηση χαρτοφυλακίου, υπόδειξη ευκαιριών ρευστοποίησης (μερικής – ολικής) ακινήτου ή συνολικής περιουσίας, διερεύνηση ευκαιριών επιπρόσθετων επενδύσεων στην αγορά των ακινήτων, επιτάχυνση εκτέλεσης συμφέρουσας συναλλαγής πώλησης/αγοράς ακινήτου, καλύτερη διαχείριση χαρτοφυλακίου, αποτελεσματικότερες αποφάσεις.

– Σε επίπεδο κόστους συμμετοχής ή χρήσης είναι συμβατή με τις δυνατότητες κυρίως ενός ιδιώτη;

Η χρήση BluΡeak Estate Analytics Management Services αποτελεί μια οικονομική επιλογή που παρέχει τη δυνατότητα στον κάθε ιδιώτη ακινήτων να αποκτήσει συνολική ψηφιοποιημένη εικόνα του χαρτοφυλακίου του και να ενημερωθεί για την ακριβή χρηματοοικονομική αξία της ακίνητης περιουσίας του, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείρισή της.

Τι φέρνει το 2024

– Ποια είναι η εκτίμησή σας για τις τιμές των ακινήτων στη χώρα μας το 2024;

Ασφαλείς εκτιμήσεις όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων στη χώρα μας για το 2024 είναι αρκετά παράτολμες. Θεωρείται ως πιθανότερο όμως ότι θα διατηρηθούν για ένα συγκεκριμένο διάστημα σταθερές. Αν παρεμπιπτόντως αυξηθούν οι τιμές τότε θα μιλάμε για μια νέα εκδοχή «φούσκας ακινήτων εν Ελλάδι». Μιας «φούσκας» που θα την κατανοήσουν πλήρως οι ξένοι επενδυτές, με αρνητικές συνέπειες για το μέλλον της αγοράς ακίνητων.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα δεν είναι μια περιστασιακή αύξηση των τιμών των ακινήτων το 2024 προς όφελος μερικών. Η ουσία πρέπει να αναζητηθεί στον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στην καλύτερη λήψη των αποφάσεων, στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου, στο μελλοντικό έναντι του τρέχοντος οφέλους και στην εκτίμηση της επενδυτικής προσοδοφόρου κατάληξης. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον αρέσκεται, θα έλεγα, σε διαμόρφωση τιμών «yo-yo» ή άτακτης διακύμανσης είτε εξαιτίας των οικονομικών κανόνων της αγοράς ή άλλων εκ προμελέτης συνθηκών. Η Blupeak Estate Analytics Management Services φιλτράρει τις οικονομικές πληροφορίες και οδηγεί τον επενδυτή στη λήψη των καλύτερων αποφάσεων για το ακίνητό του.

– Είναι γεγονός ότι εκφράζονται από κάποιες πλευρές εκτιμήσεις περί «φούσκας» στην αγορά ακινήτων. Το αναφέρατε και εσείς. Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

Κοιτάξτε, η αξιολόγηση της πραγματικής αξίας του ακινήτου και εν γένει της συνολικής αγοράς των ακινήτων είναι αντικείμενο των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς. Το μέγεθος της αγοράς, η προσφορά των ακινήτων, η ένταση της ξένης ζήτησης έναντι της εγχώριας ζήτησης, η εισοδηματική ανισότητα των αγοραστών (των εγχώριων έναντι των ξένων), η ποιότητα και παλαιότητα των ακινήτων, η διαθεσιμότητα γης και οι υπάρχουσες κατασκευαστικές υποδομές σηματοδοτούν κατά πολύ το status της αγοράς των ακινήτων και ίσως μιας πιθανής έτοιμης να εκραγεί «φούσκας».

Ωστόσο, η έννοια της πραγματικής αξίας αργά ή γρήγορα προσδιορίζεται μέσα στην αγορά κάτω από τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς η πραγματική χρηματοοικονομική αξία παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε οικονομικές μηχανορραφίες και στη χειραγωγούμενη προσφορά, απομακρύνοντας την εμφάνιση αγοραστικών ατοπημάτων και φαινομένων «φούσκας».

 

Σε πρώτο πλάνο η Αθήνα και τα νησιά

– Σε ποιες κατηγορίες ακινήτων, αλλά και σε ποιες περιοχές ειδικότερα αναμένονται αυξήσεις ή μειώσεις;

Οι δευτερογενείς πληροφορίες προερχόμενες από την αγορά καθώς και η γνώμη των ειδικών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όλες οι κατηγορίες ακινήτων της πρωτεύουσας χαίρουν των προτιμήσεων των επενδυτών. Τα ακίνητα της επαρχίας αποτελούν δεύτερη επιλογή αλλά με αυξητική τάση. Τα ακίνητα των νησιών επίσης αποτελούν πόλο έλξης, διαμορφώνοντας μια εξαιρετική δυναμική.

Στο πλαίσιο αυτό, η BluΡeak Estate Analytics Management Services μπορεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις στον προσδιορισμό των κατηγοριών των ακινήτων αλλά και της ζήτησης στην αγορά για την πλέον αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων σε επιχειρηματικό και ατομικό επίπεδο.

– Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια εντεινόμενη τοποθέτηση μέσω ΑΕΕΑΠ ή άλλων εταιρειών και funds σε επενδυτικά ακίνητα. Εκτιμάτε ότι θα συνεχιστεί αυτή η τάση και, αν ναι, σε ποιο είδος ακινήτων;  

Η ανάλυση της ζήτησης επί του παρόντος προέρχεται περισσότερο από ποιοτικά στοιχεία παρά ποσοτικά, αφού αδυνατεί να καταγράψει επακριβώς την τάση της κατηγορίας των ακινήτων που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οι επενδυτές θα εστιάσουν στις νησιωτικές περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Η ανακαίνιση παλαιών ακινήτων της Αθήνας θα αποτελέσει niche market.

– Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μια επίμονη αντίσταση σε σχέση με τον στόχο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών στο real estate. Μάλιστα, λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των συμβολαιογράφων, υπάρχει έμφραγμα στην αγορά. Πώς μπορεί να βοηθήσει η δική σας εταιρεία σε αυτή την κατάσταση;

H ψηφιοποιημένη και οπτικοποιημένη μορφή της ακίνητης περιουσίας από την BluΡeak Estate Analytics Management Services δημιουργεί άμεση διαθεσιμότητα πληροφοριών για κάθε ενδεχόμενο. Ετσι, μπορεί να διευκολύνει την επιτάχυνση των συναλλαγών, την ολοκλήρωση και τελειοποίηση χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας, τη νομική εγκυρότητα και την ακρίβεια πληροφοριών, αλλά και την εκτέλεση συμφερουσών αγοροπωλησιών.

Το «στοκ» και η διόρθωση

– Υπάρχει και ένα εν δυνάμει στοκ μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, αν και μέχρι τώρα οι περισσότεροι καταλήγουν άγονοι ελλείψει πλειοδοτών. Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτό στο άμεσο μέλλον;

Η παρουσία στοκ στα ακίνητα μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ίσως αποτελεί έναν μηχανισμό αφύπνισης -alarming mechanism- ότι πλησιάζουμε σε μια διόρθωση τιμών και επιστροφή στη θεώρηση της πραγματικής χρηματοοικονομικής αξίας των ακινήτων. Οι άγονοι πλειστηριασμοί και η απουσία πλειοδοτών αποτελούν παράγωγα της ασυμβατότητας και της δυσαρμονίας μεταξύ των τιμών πώλησης και της αρνητικής αξιολόγησης της «αξίας» από τους δυνητικούς αγοραστές.

– Ποια είναι η εικόνα που έχετε από τη μέχρι τώρα σύντομη διαδρομή της εταιρείας σας; Είστε ικανοποιημένος; Επίσης, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας;  

Ευελπιστούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της αγοράς του ακινήτου στη χώρα μας. Στην BluΡeak Properties δημιουργούμε τη φυσική και χρηματοοικονομική ταυτότητα και αξία όχι μόνο ενός μεμονωμένου ακινήτου αλλά ολοκλήρου του χαρτοφυλακίου ακινήτων για τη λήψη των πλέον κατάλληλων και επικερδών αποφάσεων. Ο στρατηγικός μας στόχος είναι να αναδείξουμε την πραγματική αξία της αγοράς των ακινήτων προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Πηγή Newmoney.gr


0 σχόλια » Γράψε σχόλιο »

  Όνομα:
  *

  Email:
  *

  Σχόλιο:


  Πόσο κάνει 2+3;
  *

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
  • Απαγορεύονται οι δημοσιεύσεις με υβριστικό περιεχόμενο.
  • Όλες οι δημοσιεύσεις υπόκεινται στην έγκριση του διαχειριστή.
  • Οι δημοσιεύσεις μπορούν να αφαιρεθούν μόνο από την διαχείριση

 • XILOURIS TRAVEL
 • NDQUE
 • TEATRO
 • BLUEPEAK PROPERTIES
 • FANTASIA
 • VOGUE
 • Orimasis
 • Casper