Αποκαλυπτικό : BluPeak Estate Analytics, Digitization & Digitalization !

  • 27/02/2024 - BLOG - Χάρης Λεμπιδάκης
  • |

Αποκαλυπτικό : BluPeak Estate Analytics, Digitization & Digitalization !

Σήμερα μοντέρνες έννοιες όπως Analytics, Digitization και Digitalization αποτελούν εργαλεία ευρείας εφαρμογής στην αποτελεσματική διαχείριση οργανισμών και έργων.   Πολυδιάστατα και λεπτομερή από πλευράς μεταβλητών έργα υλοποιούνται και διαχειρίζονται ευκολότερα. Παραδείγματος χάριν η πολυπλοκότητα της διαχείρισης ακινήτων  μεταλλάσσεται πλέον σε μια εύκολη στρατηγικής σημασίας υπόθεση τόσο για το δημόσιο όσο και κάθε άλλη εταιρία που διαθέτει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων . 

Συμβουλευτικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τέτοιες τεχνολογίες προς όφελος των πελατών τους σε μεγάλη κλίμακα. Η BluPeak Estate Αnalytics χρησιμοποιεί τις ίδιες τεχνολογίες παρέχοντας μια πολυδιάστατη προσέγγισή που στοχεύει και διασφαλίζει: αποτελεσματική διαχείριση των ακινήτων, συνθέτει ορθολογιστικά και χρηματοοικονομικά τα δεδομένα διαχείρισης και αξιολόγησης, επιτυγχάνει βέλτιστη επιχειρηματική απόδοση,  συντελεί στη εγρήγορση και στενή παρακολούθηση των τάσεων  της αγοράς, παρέχει άμεση προσβασιμότητα στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων και αποτυπώνει το οικοδομικό DNA μέσω της οπτικοποίησης και ψηφιοποίησης των δεδομένων της αγοράς της ακίνητης περιουσίας

Digitization - Digitalization είναι δύο σχεδόν ταυτόσημες έννοιες που χρήζουν όμως προσδιορισμό για την καλύτερη κατανόηση τους. 

Στον όρο digitization αναφερόμαστε όταν οτιδήποτε μετατρέπεται σε bit και byte - μια φωτογραφία ή ένα έγγραφο – τότε αυτό το αντικείμενο ψηφιοποιείται. Το digitization εστιάζει στη μετατροπή και την καταγραφή δεδομένων. 

Το Digitalization, από την άλλη, εφαρμόζεται όταν δεδομένα από τον οργανισμό και τα περιουσιακά του στοιχεία υποβάλλονται σε μια δομημένη επεξεργασία δια μέσου προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, που οδηγεί σε βασικές αλλαγές και ταυτοποιήσεις στις εταιρικές διαδικασίες που οδηγούν σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, λύσεις εναλλακτικά σχέδια, επιχειρηματικές και κοινωνικές αλλαγές. 

Το Digitalization επίσης συνδέεται με την ανάπτυξη διαδικασιών και την αλλαγή ροών εργασίας για τη βελτίωση των μη αυτόματων συστημάτων. Ακόμη το Digitalization συνίσταται στην αποθήκευση δεδομένων και στην εύκολη πρόσβαση σε αυτά για ανάγνωση, προετοιμασία ενεργειών ή αναλύσεων. 

Ο στόχος πίσω από ένα έργο ,της γνωστής σε όλους μας ως όρος “ψηφιοποίησης” είναι να γίνουν τα δεδομένα πιο δομημένα, οργανωμένα και εύκολα εκμεταλλεύσιμα. Το Digitalization επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία καθώς το σύγχρονο Digitalization έχει επιφέρει επανάσταση στον επιχειρηματικό κόσμο, οδηγώντας σε σημαντικές αλλαγές του τρόπου λειτουργίας των παραδοσιακών εταιρειών. 

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες για να εξορθολογήσουν τις δραστηριότητές τους, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους, να φτάσουν σε νέες αγορές και να βελτιώσουν τις εμπειρίες των πελατών

Οι υπηρεσίες της εφαρμογής BluPeak Estate Analytics Management βοηθούν  στην λήψη καλύτερων αποφάσεων και  θέτουν τις βάσεις για την δημιουργία και επίτευξη σημαντικών  αποδόσεων διαχείρισης των δημόσιων και ιδιωτικών  εταιρειών που συνδέονται  με την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

 


0 σχόλια » Γράψε σχόλιο »

  • XILOURIS TRAVEL
  • NDQUE
  • TEATRO
  • BLUEPEAK PROPERTIES
  • FANTASIA
  • VOGUE
  • Orimasis
  • Casper